OM MCPLAY

Abonnera på kunskap från Marknadscheferna
– Din egen Play-kanal med mängder av unika, filmade kortföredrag
– Vi fyller på med nya avsnitt varannan vecka

MCPLAY är en ny och unik satsning på kontinuerligt lärande för marknadsförare och ledningsgrupper. Här kan du enkelt ta del av andras kunskap, erfarenhet och företagsresor. Filmerna är specialproducerade inom områden som marknadsföring, varumärke, försäljning, kommunikation, ledarskap och entreprenörskap. Inspirera dig och din arbetsgrupp i ert arbete. Du har fri användning internt med bl a fördjupningsmaterial. Och vi ordnar påfyllning varannan vecka.

  • Din egen PLAY-kanal med mängder av unikt producerade kortföredrag (9 minuter vardera). I ditt arkiv hittar du lätt det du söker.
  • Vi fyller på med nya kunskapsfilmer varannan vecka.
  • Filmen är oftast på svenska, men ibland har vi internationella gäster.
  • Använd filmerna internt som kompetensutveckling för din avdelning. Eller för att förstärka en presentation eller ett budskap i din ledningsgrupp.

MCPLAY är inriktad på tre huvudområden; marknadsföring, försäljning, ledarskap & entreprenörskap.

Marknadsföring

Historiskt har marknadsföring varit lika med Kotlers 4 P och konkurrens- och prissättningsstrategier. Men det som förr var en silo-verksamhet har idag behov av att vara transparent, samarbetande och inte minst en integrerad del i hela verksamhet som sätter kundens analoga och digitala upplevelse i centrum. Det handlar mycket om teknik och analys. Men också om den kreativa förmågan att intressera, tränga igenom och skapa värden för publiken.

Här får du såväl handfasta råd, inspiration, nya teorier och spännande förflyttningar och erfarenheter presenterade på ett attraktivt och lättillgängligt sätt.

Försäljning

Världens finaste yrke har det kallats av vissa. Medan andra ser försäljning som något som man inte vill befatta sig med.

Vi ser det som en av de viktigaste tillgångarna en verksamhet kan ha. Om ingenting säljs och köps, oavsett valuta. Hur skall man då skapa värde?

Genom digitalisering, automatisering och nya affärsmodeller ökar kraven på samarbeten och att skapa värden och upplevelser, för och med kunderna.
Försäljningen blir en integrerad del med analys, kommunikation och innovation. Kundrelationen, analog, digital och sömlös, måste hanteras på ett hållbart sätt.
Här tar vi upp många aspekter för försäljningens nuvarande och framtida förutsättningar.

Ledarskap & Entreprenörskap

Aldrig har väl ledarskap varit så spännande. Den oerhört snabba utvecklingen som sker med digitalisering, elektrifiering urbanisering, demografi, klimat och energilösningar som drivkrafter ställer krav på förändrat ledarskap.

Ökad medvetenhet, mognad, innovationskraft och förmåga att samarbeta och tänka gränslöst gör att nya former för organisering skapas.

Här finner du inspiration för såväl din personliga utveckling som hur du skapar ledarskap och främjar entreprenörskap i en allt snabbare värld.

Investering
Allt detta till en årskostnad av endast 1 495 kr + moms/person.

MCPLAY levererar koncentrerad och relevant kunskap i ett nytt spännande format

Joakim HökegårdHiQ

Jag gillar enkelheten med MCPLAY och sättet att hålla mig uppdaterad på. Bra nivå och intressanta ämnen som tas upp! Det passar mig!

Kerstin SjögrenMarketing Manager, Fender Scandinavia

MCPLAY har blivit ett stående inslag på våra måndagsmöten på marknadsavdelningen. Bredden i utbudet är bra och det uppstår alltid bra diskussioner efter visningen. En fördel att fler ser samtidigt ger mer.

Urban WardKommunikationschef Göteborgs Symfoniker

Har redan hunnit använda de flesta av nu släppta MCPLAY-filmer i olika grupper och företag, de är väldigt tydliga och väl sammanfattade för varje ämne. Har fungerat helt suveränt, gett bra input för vidare diskussioner, vi har suttit samlade och tagit del av samma information samtidigt på ett exceptionellt bra sätt. Vi har innan filmerna kommit väl förberedda med våra personliga funderingar och frågor i ämnet, tittat på filmen och därefter haft mycket givande och utvecklande diskussioner som gjort att vi tagit flera steg framåt.

Hans Rosenhoff

Redaktionsråd

PeO Axelsson – grundare Marknadscheferna

Eva Rosengren – delägare Lära för Livet (tidigare journalist på bl a SVT)

Erik Modig – forskare på Handelshögskolan i Stockholm