Du där, klarar ni verkligen av morgondagens utmaningar?

Visst vill väl du bidra till ökad tillväxt i det företaget du jobbar på? Svaret är naturligtvis ja!
Tillgänglig kunskapstid är en kritisk faktor för att skapa tillväxt.

Den förestående automatiseringen i arbetslivet kommer på kort sikt att skapa fler jobb snarare än färre. Men kunskapsintensiva företag har svårt att finna rätt kompetens. Framgångsfaktorer är därför att motivera sina anställda och främja ständigt lärande och utveckling. Och att kunna verka i en mer digitaliserad miljö. Vår tillväxt och attraktionskraft hänger på det. Dessutom finns behovet över konjunkturcyklerna. Så långsiktighet blir ett krav. Allt enligt en undersökning av Deloitte, ”What key competences are needed in the digital age?”.

Att behovet av kunskap, färdigheter, tillgängligt ledarskap blir oerhört viktigt, medan bristande motivation är hinder för att företag skall kunna utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden, visar även OECDs rapport från 2017, ”Key issues for digital transformation in the G20”.

MAN MÅSTE ÅTERVINNA OCH UPPDATERA KUNSKAPEN HOS MEDARBETARNA
Vanligt är att man tror att det räcker med att ömsa skinn från äldre kollegor till yngre. Då får man ju modernitet och digitaliseringen på köpet. Det är inte bara felaktigt, det är dessutom ett väldigt resursslöseri. Jag skall förklara varför…

Den kunskap som i dag finns hos individerna är antingen relevant, eller har åtminstone varit mer relevant tidigare. Men på samma sätt som man återvinner insatsvaror i tillverkningsindustrin, som sedan återförs och förädlas till nya produkter, så kan vi återvinna den tillgängliga kunskap som finns. Men vi måste också tillföra ny kunskap för att den befintliga skall vara användbar. Vi måste dessutom göra allt detta kontinuerligt.

Just nu lever vi en fantastiskt häftig tid med otroligt många möjligheter, men också en hel del tuffa utmaningar. En ökad tillväxt, en ekologisk omställning som dessutom är mer lönsam, innovation kring teknik som bilar, transporter men också nya affärs- och betalningsmodeller och ägarskap. Utmaningen är försöka förstå allt och göra kunskap till vårt verktyg och förändringar till våra bästa vänner. Eller så kan vi strunta i dem och ge upp. Tillhör du den senare kategorin kan du sluta läsa nu.

STÄNDIGT LÄRANDE GER DIG HELHET OCH FÖRSPRÅNG
Utmaningen idag är att förstå mycket mer om mer så att man själv skall kunna knyta ihop sambanden och förstå hur vi skapar och bidrar till hållbara organisationer, attraktiva erbjudanden och människor som växer och kan samarbeta. ”Connecting the dots” som Steve Jobs sa. Och samtidigt koppla ihop historien med framtiden.

Ständigt lärande och utveckling är tillsammans med goda värderingar det som motiverar och attraherar mest. Då talar vi även om de yngre generationerna som kommer med helt färska kunskaper som kan integreras med erfarenhet. Dessutom är lärande och värderingar något man kan bygga in i företagets DNA.

VINNARE MED KOLLEKTIV MEDVETENHET, ÖKAD MOTIVATION OCH FÖRMÅGA ATT MÅLSTYRA
Jag tror att framtidens vinnare sitter i en organisation som besitter en högre grad av kollektiv medvetenhet om sin position och omvärld. Motivation är också en förutsättning för att få och ta ansvar och utvecklas till tänkande individer som i högre utsträckning har förmågan att styra mot målen i stället för att bli detaljstyrda med ständiga instruktioner.

Så därför undrar jag, är ni redo för framtiden?

Välkommen – här händer mycket nytt.

Hej,

Välkommen till den första artikeln här på mcplay.se . Tanken med att löpande skapa artiklar och nyheter är att tillföra ett extra värde till er som besökare, att addera till det ni hittar här på webbplatsen sedan tidigare. För hit kommer man för att som prenumerant titta på de videoavsnitt vi har producerat och löpande producerar för er.

Jag som skriver heter Robert Börjes och har sedan en kort tid tillbaka börjat arbeta med MCPLAY. Syftet är givetvis att göra det till en så attraktiv tjänst som möjligt för dig som individ, eller för det team du leder eller verkar inom. Eller varför inte, det företag eller den samarbetande organisation du verkar inom.

INGET SÄLJANDE – BARA VÄRDEFULLT INNEHÅLL
Först av allt – vi kommer att undvika att sälja här utan snarare fokusera på att skapa värde för dig som läser. Så att du vill komma tillbaka och läsa mer och kanske inspireras eller lära dig något om något. Självklart kommer det att handla om lärandet, framtidsutmaningarna och givetvis koppla det till er som målgrupp, d v s ledare inom marknadsföring, försäljning eller den som ansvarar för dessa funktioner på mindre och medelstora företag. Vi tror nämligen att ni har mycket gemensamt. Och beröringspunkterna kommer att öka över tid. Och MCPLAY som tjänst skapades av PeO Axelsson på Marknadscheferna som ett svar på behovet och viljan att öka kunskapsnivån hos våra medlemmar och intressenter. Vi kommer också att skriva om ämnen som vi tror är viktiga för er. Och det är också det vi har som utgångspunkt när vi letar efter nya föreläsare, entreprenörer, specialister eller någon som har en erfarenhet värd att lyssna och lära av.

LÄRANDE ÄR LUST OCH SKAPANDE
Lärandet, till skillnad från utbildning, har lust och skapande som en viktig ingrediens. Detta för att det är något man vill göra själv. Då måste det vara lättillgängligt, inspirerande, skapa lite ”wow” i hjärnan och gärna var en punkt som man vill binda ihop med något annat man kan eller funderar kring. Connecting the dots, ni vet.

UPPGRADERAD KUNSKAP FÖR ATT VARA RELEVANT
Vår övertygelse är att man som individ behöver påfyllning av kunskap för att vara relevant. Men vi tror också att det är först när man höjer den allmänna kunskapsnivån i ett team som man både skapar individuellt som kollektivt självförtroende, spara tid på att ”slippa förklara” det som vore bra att redan veta för att ta sig an dagens utmaning och morgondagens lyft och självklart för att man kan åstadkomma så mycket mer om man jobbar tillsammans. Om det blir lite ”wow” för individen så blir det ännu mer ”wow” när man gör det tillsammans. Känn känslan… Och det är då man som team kan gå från kunskap, egna funderingar till kollektiv kompetens. Och detta är inget som man lär sig på en kurs på några dagar. De har säkert sitt berättigande. Men, man måste göra till ett beteende för att det skall bli en positiv förändring. Därför tror vi på vårt sätt och vår filosofi kring vår tjänst.

NOGA UTVALT, VÄL SERVERAT OCH KONTINUERLIGT PÅFYLLT
Noga utvalt, väl serverat, och kontinuerligt påfyllt.
Vi ligger med örat mot rälsen och försöker förutse vad som är intressant att lära sig mer om. Visst, allt och alla finns säkert i någon form redan på nätet, men ni sparar väldigt mycket tid som individer och som organisation på att vi hjälper till med det. Och tid är ju det största hindret för utveckling. Hur ofta hör man inte – jag hinner inte.
Så därför gör vi det i ett enkelt format. Fortfarande med målet att det skall bidra till lärandet, men lätt att ta till sig, och endast ca 9 minuters avsnitt varje vecka. Då finns det inte en enda undanflykt som biter. Om man dessutom ser framför sig att man kan ta till sig innehållet på smartphonen, datorn, likväl som plattan eller varför inte på skärmen i konferensrummet, så förstår ni att vi försöker göra det så enkelt att ta till sig. Dessutom kommer ett avsnitt varje vecka (ca 35 aktiva veckor per år) vid samma tidpunkt. Så vi bidrar till att göra det till en vana. Men som användare bestämmer man givetvis själv när det passar som bäst.
Kanske på bussen in till jobbet. Eller en stund för sig själv när julfesten blir för påtaglig…
När, var, hur du vill. Du bestämmer.

VI UTVECKLAR FÖR BÄTTRE UPPLEVELSER
Så där ja. Då har ni fått en första artikel att ta del av. Ville gärna ta chansen att berätta om hur vi tänker. Och det vill vi gärna fortsätta med. Men förvänta er ingen direkt försäljning som vi trycker på er här.  Däremot om vi utvecklar våra tjänster och vår webbplats, så vill vi ju gärna berätta om hur vi tänker. Och just nu utvecklar vi en del som du både att märka direkt eller bara upptäcka mer i det dolda. Men konkreta erbjudanden etc kommer att finnas på andra delar på vår webbplats.

Vi utlovar inte samma regelbundenhet som våra filmade avsnitt, men vi skall försöka vara relevanta och närvarande i alla fall. Hoppas att du väljer att följa oss.

Nu önskar vi er en riktigt God Jul och en bra start på det nya året. Hoppas ni får uppleva mycket lust och glädje och att ni får mycket sköna ”wow” i knoppen…

Vi hörs hela tiden
Robert