Att världen förändras allt snabbare och digitaliseringen ständigt ritar om spelplanen för hur vi skapar värde och gör affärer har ni säkert hört till leda. Men vem talar om lösningarna? För de medvetna företagen och medarbetarna är ju detta en stor möjlighet. För de som fortfarande duckar är det ett gigantiskt hot. Utvecklingen i sig är inget vi kan stoppa. Men vi kan skapa bättre positioner för att dra nytta av den. För det krävs, uppdaterad, tillgänglig och inte minst, motiverad kompetens. Här finns en brist.

FÖRR KUNDE DET vara OK att arbeta i stuprörsorganisationer där var och en tog ansvar för sitt eget område. Tyvärr är det så det är på alltför många företag även idag. Problemet är att det inte kommer att funka. Nu måste alla ledande befattningshavare ha en mycket bredare kunskapsbas att stå på. En plattform där man förstår mer om mer. Där man förstår vardagens utmaningar i marknadsföring, försäljning, produktutveckling, teknik, HR, varumärkesfrågor och inte minst ledarskap. Och hur allt hänger ihop i en digitaliserad värld.

NU GÄLLER DET att kunna leda ingenjörer som skall samarbeta med beteendevetare, som skall samarbeta med ekonomer, som skall samarbeta med säljare, som skall samarbeta med marknadsförare, som skall samarbeta med kreatörer som skall samarbeta med innehållsproducenter, som skall samarbeta med journalister som skall…

DET FINNS EN kompetensbrist idag. Dels bland specifika yrkesgrupper. Men också hos de ledare och medarbetare som kommer att samarbeta ännu mer. Man har inte samma världsbild när man samarbetar. Och man strävar kanske inte ens i samma riktning. ÄR DU INTE med på noterna och erbjuder utmaningar och meningsfullhet får du inte behålla den kompetens som du har i företaget idag. Och du tappar ännu mer konkurrenskraft. Förväntningarna på ditt företag och varumärke sjunker som en sten. Då räcker det inte med en unik positionering och att du väcker känslor enligt ditt senaste varumärkesarbete. Du måste kunna leverera… Det är en hygienfaktor. Resten gör att du blir vald. Att man vill förknippas med eller handla av företaget.

 

HUR BRA ÄR DÅ SVENSKA FÖRETAG PÅ ATT MÖTA DEN HÄR UTMANINGEN?
Svaret är inte entydigt. Det beror på vem du frågar och vad de som svarar har för agenda. Just nu är nästan allt fokus på den stora bristen på tekniker. Helst de som programmerar och utvecklar. Företagen dammsuger marknaden. Men kanske räcker det inte att vara den skarpaste nykläckta ingenjören om du inte förstår dig på affären. Det räcker inte att kunna designa någonting attraktivt om du inte förstår kundupplevelsen, tekniken och hur en innovation kan förändra beteenden. Och det räcker inte att vara världens vassaste marknadsförare om du inte förstår att det är tillsammans med sälj och kundanalys du skapar den synliga nyttan över tid.

EFTERSOM KUNSKAP ÄR grunden för framtidens företag, måste de befintliga medarbetarna kultiveras, vidareutvecklas, tillföras ständig näring och motiveras att skapa mer kollektivt värde över en längre tid. Halveringstiden på den kunskap man har idag blir dessutom kortare och kortare. Man måste stanna upp, lyfta blicken och kolla vart man är på väg. Om kompetens redan är en bristvara kan man inte lägga tid på att använda den till annat än att leverera värde till sina kunder. Men det är lika osmart som att tro att ett fotbollslag inte behöver träna under säsongen. Att det kanske räcker med ett träningsläger i innan säsongen, eller två dagar mitt i. Det är visserligen helt nödvändiga aktiviteter. Men det räcker inte. Det funkar inte så. Förutom att spela matcher måste man lära sig ta hand om sin kropp och knopp. Sverige rankas högt i globala mätningar om innovationsförmåga.

MEN HUR STÅR VI OSS NÄR DET GÄLLER STÄNDIGT UTVECKLING AV BEFINTLIGA VERKSAMHETER?
Dels handlar det om att se till de resurser man redan har. Lyckas man skapa en motiverande miljö och plattform där ständigt lärande är standard kommer de att dels bidra mer när de är en kollega. Dels ökar chansen att de vill stanna kvar på ett företag en längre tid.

SLUTLIGEN TROR JAG det handlar om att stanna upp, lyfta blicken och kolla vart man är på väg. Att påstå att man inte har tid att försöka göra rätt för att man är fullt upptagen att köra i högsta hastighet i fel riktning kommer inte att vara en hållbar och smart förklaring om man vill göra Sverige konkurrenskraftigt över tid. Kort och gott att öka den kollektiva kompetensen genom en plattform för ständigt lärande, bredare kunskaper för ökad förståelse och att tillgängliggöra tid för detta.

SEN MÅSTE JU utbildningsystemet utvecklas för framtida behov och sådant som inte automatiseras, eller tas om hand om med AI etc. Men det är en annan artikel…

Vi hörs hela tiden!
Robert
Dela artikel