Per Sjöfors (Dr Price) Sales4Profit International AB

Detta avsnitt handlar om vikten av att använda rätt prissättningsprocessess och hur de vanligaste prissättningsmetoderna ofta ger upphov till undermåliga affärsresultat, i jämförelse med en prissättningsprocessess som baseras på marknaden betalningsvilja som både ger både högre försäljning och vinstmarginal. Per Sjöfors är en internationell erkänd expert i prissättning. Från prissättningsexperiment i de firmor han drev i Europa och USA upptäckte han att vad som lärs ut på universitetsnivå om prissättning ofta inte stämmer och är för teoretiskt för att kunna användas praktiskt. För något dussin år sedan insåg han det är psykologin bakom hur vi uppfattar pris och hur vi gör våra köpbeslut som är av betydelse för prissättning. Följaktligen utvecklade Per en prissättningsprocess som både är praktiskt användbar och fungerar varje gång. Denna process har nu används ungefär av 500 företag, och genererat 499 nöjda kunder. Per är ofta med i affärsinriktade radio och TV program. Han är omskriven i press som Wall Street Journal, New York Times, Los Angeles Times, Financial Times, Forbes Magazine, Fortune Magazine och många andra. Han föreläser om prissättning på universiteten i Los Angeles-området och är också en eftertraktad talare på konferenser.

Kontakt:
Sales4Profit International AB, Grev Turegatan 3 SE-114 46 Stockholm Sweden, www.sales4profit.com Tel: +46 851 971 400, hello@sales4profitl.com.

Produktion:
Weemedia – www.weemedia.se

Dela artikel