Fredrik Wahrolén Mercedes-Benz Sverige AB

Fredrik Wahrolén är PR- och kommunikationschef på Mercedes- Benz Sverige AB samt en uppskattad talare. I det här avsnittet av MCPLAY tar han upp temat om framtidens mobilitet.

Kontakt:
För direktkontakt maila peo@marknadscheferna.se

Produktion:
Weemedia – www.weemedia.se

Per Sjöfors (Dr Price) Sales4Profit International AB

Detta avsnitt handlar om vikten av att använda rätt prissättningsprocessess och hur de vanligaste prissättningsmetoderna ofta ger upphov till undermåliga affärsresultat, i jämförelse med en prissättningsprocessess som baseras på marknaden betalningsvilja som både ger både högre försäljning och vinstmarginal. Per Sjöfors är en internationell erkänd expert i prissättning. Från prissättningsexperiment i de firmor han drev i Europa och USA upptäckte han att vad som lärs ut på universitetsnivå om prissättning ofta inte stämmer och är för teoretiskt för att kunna användas praktiskt. För något dussin år sedan insåg han det är psykologin bakom hur vi uppfattar pris och hur vi gör våra köpbeslut som är av betydelse för prissättning. Följaktligen utvecklade Per en prissättningsprocess som både är praktiskt användbar och fungerar varje gång. Denna process har nu används ungefär av 500 företag, och genererat 499 nöjda kunder. Per är ofta med i affärsinriktade radio och TV program. Han är omskriven i press som Wall Street Journal, New York Times, Los Angeles Times, Financial Times, Forbes Magazine, Fortune Magazine och många andra. Han föreläser om prissättning på universiteten i Los Angeles-området och är också en eftertraktad talare på konferenser.

Kontakt:
Sales4Profit International AB, Grev Turegatan 3 SE-114 46 Stockholm Sweden, www.sales4profit.com Tel: +46 851 971 400, hello@sales4profitl.com.

Produktion:
Weemedia – www.weemedia.se

Visst vill väl du bidra till ökad tillväxt i det företaget du jobbar på? Svaret är naturligtvis ja!
Tillgänglig kunskapstid är en kritisk faktor för att skapa tillväxt.

Den förestående automatiseringen i arbetslivet kommer på kort sikt att skapa fler jobb snarare än färre. Men kunskapsintensiva företag har svårt att finna rätt kompetens. Framgångsfaktorer är därför att motivera sina anställda och främja ständigt lärande och utveckling. Och att kunna verka i en mer digitaliserad miljö. Vår tillväxt och attraktionskraft hänger på det. Dessutom finns behovet över konjunkturcyklerna. Så långsiktighet blir ett krav. Allt enligt en undersökning av Deloitte, ”What key competences are needed in the digital age?”.

Att behovet av kunskap, färdigheter, tillgängligt ledarskap blir oerhört viktigt, medan bristande motivation är hinder för att företag skall kunna utvecklas och anpassa sig till nya förutsättningar på marknaden, visar även OECDs rapport från 2017, ”Key issues for digital transformation in the G20”.

MAN MÅSTE ÅTERVINNA OCH UPPDATERA KUNSKAPEN HOS MEDARBETARNA
Vanligt är att man tror att det räcker med att ömsa skinn från äldre kollegor till yngre. Då får man ju modernitet och digitaliseringen på köpet. Det är inte bara felaktigt, det är dessutom ett väldigt resursslöseri. Jag skall förklara varför…

Den kunskap som i dag finns hos individerna är antingen relevant, eller har åtminstone varit mer relevant tidigare. Men på samma sätt som man återvinner insatsvaror i tillverkningsindustrin, som sedan återförs och förädlas till nya produkter, så kan vi återvinna den tillgängliga kunskap som finns. Men vi måste också tillföra ny kunskap för att den befintliga skall vara användbar. Vi måste dessutom göra allt detta kontinuerligt.

Just nu lever vi en fantastiskt häftig tid med otroligt många möjligheter, men också en hel del tuffa utmaningar. En ökad tillväxt, en ekologisk omställning som dessutom är mer lönsam, innovation kring teknik som bilar, transporter men också nya affärs- och betalningsmodeller och ägarskap. Utmaningen är försöka förstå allt och göra kunskap till vårt verktyg och förändringar till våra bästa vänner. Eller så kan vi strunta i dem och ge upp. Tillhör du den senare kategorin kan du sluta läsa nu.

STÄNDIGT LÄRANDE GER DIG HELHET OCH FÖRSPRÅNG
Utmaningen idag är att förstå mycket mer om mer så att man själv skall kunna knyta ihop sambanden och förstå hur vi skapar och bidrar till hållbara organisationer, attraktiva erbjudanden och människor som växer och kan samarbeta. ”Connecting the dots” som Steve Jobs sa. Och samtidigt koppla ihop historien med framtiden.

Ständigt lärande och utveckling är tillsammans med goda värderingar det som motiverar och attraherar mest. Då talar vi även om de yngre generationerna som kommer med helt färska kunskaper som kan integreras med erfarenhet. Dessutom är lärande och värderingar något man kan bygga in i företagets DNA.

VINNARE MED KOLLEKTIV MEDVETENHET, ÖKAD MOTIVATION OCH FÖRMÅGA ATT MÅLSTYRA
Jag tror att framtidens vinnare sitter i en organisation som besitter en högre grad av kollektiv medvetenhet om sin position och omvärld. Motivation är också en förutsättning för att få och ta ansvar och utvecklas till tänkande individer som i högre utsträckning har förmågan att styra mot målen i stället för att bli detaljstyrda med ständiga instruktioner.

Så därför undrar jag, är ni redo för framtiden?